Nytt år – dette kan være nyttig å gjøre

I denne artikkelen har vi samlet en rekke hjelpeartikler som kan brukes som sjekkpunkter ved et årsskifte. 

Målet med en årsavslutning er å identifisere potensielle feil og mangler, rette dem opp og dermed forberede regnskapet for innsending av næringsoppgave og årsregnskap. Prosessen varierer noe avhengig av selskapsformen, men vanlige kontrollpunkter inkluderer å sikre at alle transaksjoner er korrekt bokført og at merverdiavgiftskontoene er avstemt.

Årsavslutning regnskap

Årsavslutning 2023 finner du på markedsplassen f.o.m 16.01.2024,

Årsavslutning bank

Årsavslutning lønn

Har du ansatte over 59 år med en lønnsinntekt over 6G, må du sannsynligvis korrigere regnskapet etter at grunnbeløpet ble oppdatert av myndighetene. 

Nytt regnskapsår

  • Du kan opprette nytt regnskapsår før du har avstemt tidligere regnskapsår, men pass på at offentlig rapportering som a-meldinger og mva-oppgaver må sendes i kronologisk rekkefølge for å unngå følgefeil.
  • Dersom du allerede var tidlig ute med å opprette nytt regnskapsår kan du ha behov for å synkronisere lønnsarter og firmabilsatser manuelt
  • Når du anser forrige regnskapsår som ferdig kan du låse regnskapet fram til 31.12. for å unngå feilføring på dato. 


Nye skattekort

Altinn vil sende gamle skattekort fram til de nye er klar, og dette kan skje gradvis. Du kan oppleve at noen skattekort vil ta litt tid, mens andre er klar med en gang. 

NB! Vær oppmerksom på hvilket regnskapsår du står i før du henter nye skattekort.