Bruke dynamiske rapporter

I rapportformatet genereres rapportene direkte i systemet.

I feltet Periode kan du velge forhåndsdefinerte utvalg av perioder:

CS Nytt rapportformat1.jpg

I feltet Visning kan du velge forskjellige typer visning, avhengig av rapport. I resultatrapport vil du for eksempel kunne velge mellom visning med fjorårstall, budsjett eller detaljert for 12 måneder. Filtrering på dimensjon, for eksempel Prosjekt, vil kun bli synlig dersom dette er aktivt på selskapet. Du kan også velge å bare vise føringer uten dimensjon:

CS Nytt rapportformat2.jpg

I noen rapporter kan du velge Filtrering, og i følgende rapporter kan du også sette hake ved Fra og til for å begrense utvalget:

  • Eiendeler
  • Kontoutskrift Hovedbok
  • Kontoutskrift Leverandører
  • Kontoutskrift Kunder
  • Åpne Poster Leverandører
  • Åpne Poster Kunder
  • Åpne Poster Ansattreskontro
  • Åpne Poster Hovedbok

CS Nytt rapportformat3.jpg

Du angir innstillinger for den enkelte rapporten ved å klikke på ikonet for innstillinger til høyre i bildet. Som systemstandard vil det være satt hake ved Snu fortegn, Vis kontoer og Se detaljer når musepeker holdes over en rad. Fjerner du haken ved Snu fortegn, vil inntekter vises som negative og kostnader som positive. Fjerner du haken ved Vis kontoer, vil du kun se sammendrag per kontogruppe. Fjerner du haken ved Se detaljer når musepeker holdes over en rad, vil du ikke lenger få en forhåndsvisning av bilag ført på kontoen når du hviler musepekeren over en rad.

CS Nytt rapportformat4.jpg

Som standard vil rapporten lastes ned som en Excel-fil når du klikker på Eksport. Du kan jobbe direkte i filen, og den vil kopiere oppsett og utseende fra rapporten du eksporterer, inkludert farger på tall.

Cs.nyttrapportformat.uni.1.png

 

Ønsker du å laste ned rapporten som PDF klikker du på pilen ved siden av Eksport, og velger Forhåndsvis. Rapporten kan også sendes direkte via e-post. 

CS Nytt rapportformat 5.jpg