Valg ved opprettelse av faktura, ordre og tilbud

Uavhengig av om du oppretter en ny faktura, ordre eller et tilbud, vil du bli møtt med et bilde som følger samme oppbygging. Bildet for spesifikasjoner er delt opp i en rekke faner.

 Detaljer

 • Dato: I fakturabildet er det et felt for fakturadato og et for forfallsdato. I ordre er det kun et felt for ordredato. I tilbud er det et felt for tilbudsdato og et felt for gyldighetsdato.
 • Valuta: Her kan du legge inn aktuell valuta. Standarden er satt til NOK.
 • Vår referanse: Legg inn eventuell referanse for sender.
 • Deres referanse: Legg inn eventuell referanse for mottaker.
 • E-postadresse: Mottakers e-postadresse. Feltet fylles ut automatisk dersom en e-post er lagt inn på kundekortet.
 • Prosjekt: Her kan du knytte fakturaen/ordren/tilbudet til et prosjekt.
 • Avdeling: Her kan du knytte fakturaen/ordren/tilbudet skal knyttes til en avdeling.

cs. Valg ved opprettelse av faktura, ordre og tilbud 1 um.png

Betingelser og levering

 • Rekvisisjon: Sett inn tekstverdi for eventuell rekvisisjon.
 • Betalingsbetingelse: Her kan du registrere betalingsbetingelse.
 • Leveringsbetingelse: Her kan du registrere leveringsbetingelse..
 • KID: Her kan du velge om det skal være KID og eventuelt hvilket KID-oppsett som skal benyttes. Gjelder kun i fakturabildet.
 • Kontraktsreferanse: Skriv inn eventuell referanse for kontrakt.
 • Leveringsdato: Her registrerer du leveringsdato.
 • Mottaker: Her kan du legge inn tekstverdi for mottaker.

cs. Valg ved opprettelse av faktura, ordre og tilbud 2 um.png

Kommentar

Her kan du skrive inn eventuelle kommentarer som vil fremkomme over varelinjetabellen på blanketten.

cs. Valg ved opprettelse av faktura, ordre og tilbud 3 um.png

Selgere

Her kan du registrere eventuelle selgere som skal knyttes til fakturaen/ordren/tilbudet.

cs. Valg ved opprettelse av faktura, ordre og tilbud 4 um.png

Dokumenter

Her kan du laste opp eventuelle dokumenter som skal legges ved fakturaen/ordren/tilbudet. Du må først lagre som kladd, før du kan laste opp dokumenter. Merk at maks størrelse på vedlegg må være under 10 MB for e-post og 50 MB for EHF.

cs. Valg ved opprettelse av faktura, ordre og tilbud 5 um.png

Utsendelse

cs. Valg ved opprettelse av faktura, ordre og tilbud 6 um.png

Purringer

Dette feltet eksisterer kun i fakturabildet. Her kan du se eventuelle purringer som er sendt ut for den aktuelle fakturaen.

cs. Valg ved opprettelse av faktura, ordre og tilbud 7 um.png