Sette standard referanse

Når en bruker fakturerer fra systemet vil navnet på aktuell bruker automatisk registreres som "Vår referanse" i fakturahodet. Dette kan overstyres ved å angi en standard referanse for selskapet. 

  1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Selgere.

  2. Velg en eksisterende selger, eller klikk på Ny selger for å opprette en ny selger. 

CS.standardreferanse.UNI.1.png

  1. Sett hake ved Standard vår referanse for å sette valgt selger som standard referanse. Selgeren vil nå foreslås som referanse hver gang faktura opprettes, til tross for at det er en annen bruker som fakturerer.

  2. Klikk på Lagre.

CS.standardreferanse.UNI.2.png

 

Sette hovedkontakt på kunde (Deres referanse)

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Kunder. Velg aktuell kunde, bla ned til Kontakter og klikk på Legg til ny kontakt.

CS.hovekontakt.UNI.1.png

2. Fyll ut dialogvindu. Merk at Navn og E-post er obligatoriske felter. Klikk på Opprett kontakt. Første kontakt du legger til får automatisk status som Hovedkontakt

CS.hovekontakt.UNI.2.png

3. Klikk på Lagre. Dersom du legger til, eller har flere kontakter på kunden, kan du velge Sett som hovedkontakt på ønsket hovedkontakt. 

CS.hovekontakt.UNI.3.png

"Deres referanse" vil nå fylles ut automatisk på faktura til den aktuelle kunden med valgt hovedkontakt.