Selgere

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Selgere. Klikk på en eksisterende selger for å endre selgerdetaljer. Klikk på Ny selger for å opprette en ny selger.

cs. Selgere 1 um.png

2. Fyll ut Selgerdetaljer. Knytt selgeren til en Bruker, Ansatt og/eller et Team i systemet dersom du ønsker dette.

3. Sett hake ved Standard vår referanse dersom du ønsker at den aktuelle selgeren skal stå som referanse på alle tilbud/ordre/faktura på dette selskapet. 

CS.Selgere.UM_1.jpg

4. Gå til Dimensjoner for å knytte selgeren mot et aktuelt prosjekt, avdeling og/eller en egendefinert dimensjon.

cs. Selgere 3 um.png

Etter hvert som selgeren tilknyttes ulike tilbud, ordre og faktura, vil det dukke opp faner med oversikt over disse øverst i selgerkortet. Når du har opprettet en selger vil det være mulig å hente ut rapporter per selger.


Knytte selger til en spesifikk kunde

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Kunder. Velg aktuell kunde og bla ned til Selgere.

2. Legg til aktuelle selgere. Klikk på de tre kulepunktene og velg Sett som standard selger dersom du ønsker at aktuell selger skal bli Hovedselger på kunden.

cs. Selgere 4 um.png