Koble faktura, ordre eller tilbud mot dimensjon

En faktura, en ordre eller et tilbud kan kobles mot prosjekt, avdeling eller andre dimensjoner. Dimensjonen kan legges til på en av tre måter:

- Direkte i aktuell faktura, ordre eller tilbud
- På kunden
- På produktet

Legge til dimensjon direkte i faktura, ordre eller tilbud

  1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Faktura, Ordre eller Tilbud. Opprett en ny faktura, ordre eller et tilbud.

cs. Koble faktura, ordre eller tilbud mot dimensjon 1 um.png

  1. Gå til fanen Detaljer og klikk i feltet tilhørende prosjekt, avdeling eller eventuell egendefinert dimensjon. Eksempelet viser valg av prosjekt.

cs. Koble faktura, ordre eller tilbud mot dimensjon 2 um.png

  1. Velg Ja dersom du ønsker dette prosjektet på alle eksisterende varelinjer. Velger du Nei vil de produktene som eventuelt er knyttet til et prosjekt fra før, bli ført mot dette.

cs. Koble faktura, ordre eller tilbud mot dimensjon 3 um.png


Legge til dimensjon på kunde

  1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Kunder.

cs. Koble faktura, ordre eller tilbud mot dimensjon 4 um.png

  1. Velg aktuell kunde, eller opprett en ny kunde.

  2. Gå til fanen Detaljer og bla ned til Dimensjoner.

  3. Klikk i feltet tilhørende for eksempel prosjekt og velg aktuelt prosjekt.

cs. Koble faktura, ordre eller tilbud mot dimensjon 5 um.png


Legge til dimensjon på produkt

  1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Produkter.

cs. Koble faktura, ordre eller tilbud mot dimensjon 6 um.png

  1. Velg aktuelt produkt, eller opprett et nytt produkt.

  2. Bla ned til Dimensjoner og klikk i feltet tilhørende for eksempel prosjekt. Velg aktuelt prosjekt.

cs. Koble faktura, ordre eller tilbud mot dimensjon 7 um.png