Levere full (standard) a-melding

Du kan generere a-melding på to ulike måter i systemet. Det kan gjøres via veiviser, eller ved å klikke på A-meldingsdetaljer, som beskrevet i denne artikkelen

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding. 

2. Klikk på A-meldingsdetaljer

cs.levere full amelding.ue.1.png

Levering og henting av a-melding forutsetter at systemet har oppsett mot Altinn.

Vær oppmerksom på følgende hvis du skal levere a-melding for første gang:

Når opplysningene er på plass, kan du levere a-meldingen. Det skal leveres a-melding månedlig, senest den 5. i måneden etter utbetalingen. Det er utbetalingsdatoen på lønnsavregningen som bestemmer hvilken a-meldingsperiode en lønnskjøring blir med på. Utbetalingsdatoen kan ikke endres etter at lønnskjøringen er kjørt.

 

3. Klikk på Generer A-melding.
cs.levere full amelding.ue.3.png

4. Velg Full a-melding. 

cs.levere full amelding.ue.4.png

5. Kontroller at arbeidsgiveravgift (AGA) og forskuddstrekk er korrekt, og klikk på Send inn. Bruk fanene for å skaffe deg full oversikt over innholdet i meldingen. 
cs.levere full amelding.ue.5.png

 

6. Klikk på Hent tilbakemelding. 

cs.levere full amelding.ue.6.png

En a-melding kan sendes så mange ganger for en periode som nødvendig. En ny full a-melding for en periode erstatter alltid den forrige a-meldingen. Det er sperret for å erstatte en full a-melding når det er sendt inn a-melding for mer enn tre perioder etter nyeste a-melding. Da anbefaler vi å sende tilleggsmelding som kun inneholder lønnsposter og ikke arbeidsforhold. Dersom du likevel har behov for å sende a-melding for mer enn tre perioder tilbake, må dette gjøres via Avansert periodebehandling.