Levere a-melding via veiviser

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding

2. Klikk på perioden du ønsker å sende a-melding for. 

Levering og henting av a-melding forutsetter at systemet har oppsett mot Altinn.

cs.veiviser til amelding.ue.1.png

3. Velg Type a-melding: Full a-melding eller Bare arbeidsforhold.

4. Klikk på Legg til pensjonsinnretning og klikk på Lag a-melding

cs.veiviser til amelding.ue.2.png

5. Kontroller oppsummeringen og klikk på Send

cs.veiviser til amelding.ue.3.png

6. Klikk på Hent tilbakemelding. Dersom du mottar tilbakemelding med status Må sjekkes eller Øyeblikkelig må dette korrigeres før du kan gå til neste steg. 

cs.veiviser til amelding.ue.5_1.png

7. Klikk på Vis betalingsinformasjon. Dette er kun mulig dersom tilbakemeldingens status er mottatt uten feil. 

cs.veiviser til amelding.ue.4.png

8. Klikk på Til betaling

cs.veiviser til amelding.ue.7.png

9. Sett hake ved de utbetalingspostene du ønsker å overføre til bank. Dersom du har har aktivert Autobank kan du sette hake ved Send betalinger direkte til bank. 

10. Klikk på Fullfør

cs.veiviser til amelding.ue.8.png

 

Ekstra funksjoner

Avstemmingsrapport

Tilleggsopplysninger

A-meldingsdetaljer tar deg til detaljert visning av a-melding for den siste perioden som må håndteres. Her er det en del nyttig informasjon om hver periode, samt muligheter for å gjøre enkelte ting manuelt. 

cs.veiviser til amelding.ue.9_1.png

Forklaring til feltene:

Status fra Altinn: Her ser du om siste innsendte a-melding er godkjent, om den må sjekkes eller om den er avvist.

Sendt i perioden: Oversikt over antall meldinger som er sendt for hver periode. Dersom du klikker på konvoluttikonet vises antall sendte a-meldinger for en periode, inkludert informasjon om dato og type melding.

Betalingsstatus: Fargekodede statuser forteller deg hvor i løpet betalingen ligger.

  • Grønn: Alle poster er registrert som betalt, eller det er bare sendt arbeidsforhold og det er ingenting å betale.
  • Rød: Minst en post er ikke sendt til betaling. Hvis du klikker på statusen vil det dukke opp betalingsinfo og beløp til betaling.
  • Blå: Alle postene er sendt til betalingsmodulen, men minst en post er ikke registrert som betalt. Denne statusen vil stå inntil alle postene er blitt registrert som betalt i bankmodulen. Den vil bli rød dersom betalingsfristen har passert.

Info: Her vil du få varsel dersom det er ført nye poster i perioden som ikke er innrapportert.