Flere godkjennere for utbetaling

Du kan sette opp krav om flere godkjennere når du sender en utbetaling til bank via regnskapsgodkjente betalinger (RGB). For å bruke dobbel godkjenning fra økonomisystemet må følgende være oppfylt:

  • I nettbanken må du angi hvor mange godkjennere som må godkjenne betalingsbunten før den sendes videre til banken.
  • I økonomisystemet må du sette opp krav til to godkjennere. Dette er en manuell oppgave som utføres av Aritma (tidligere ZData). Ta kontakt med support om du ønsker dette.

Alle brukere som skal betale/godkjenne betalingsbunten må ha betalingsrettigheter både i systemet og i nettbanken.

Når dobbel godkjenning er aktivert, og du oppretter en betalingsbunt, får du mulighet til å tildele den til en eller flere godkjennere.

cs. Flere godkjennere for utbetaling 1 um.png

Når en bruker har mottatt en bunt for godkjenning, vil vedkommende få opp et varsel i systemet. Bunten kan godkjennes ved å klikke direkte på varselet, ved å gå via Nøkkeltall og Godkjenninger, eller ved å gå via via Bank og Utbetalingsbunter

 

Godkjenne betaling i godkjenningsbildet

Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Godkjenninger. En forhåndsvisning av betalingenen vil vises til høyre, og du kan velge å godkjenne eller avvise den. Når du klikker på Godkjenn, får du også muligheten til å legge til en kommentar før du fullfører godkjenningen. Når betalingsbunten er godkjent av alle brukere, vil den bli sendt videre til banken.

cs. Flere godkjennere for utbetaling 2 um.png

 

Godkjenne betaling via utbetalingsbunter

Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalingsbunter. Dersom en utbetalingsbunt krever godkjenning, vil dette indikeres med status Godkjent. Klikk på de tre kulepunktene, og velg Godkjenn for å godkjenne utbetalingen.

cs. Flere godkjennere for utbetaling 3 um.png