Utbetalingsbunter

En betalingsbunt er en samling av alle banktransaksjoner som er gjort i én overføring.

Ved å gå til Bank i venstremenyen og velge Utbetalingsbunter finner du en oversikt over alle opprettede utbetalingsbunter og deres status. Her kan du også ettergodkjenne bunter hvis du bruker Regnskapsgodkjente Betalinger, eller tilbakestille bunter hvis det er nødvendig. 

cs. Utbetalingsbunter 1 um.png

Merk at tilbakestilling av en bunt ikke påvirker betalinger som allerede er sendt til banken. Det er derfor viktig å dobbeltsjekke at betalingene har stoppet eller feilet før du utfører dette trinnet. Hvis du legger en bunt tilbake til ubetalt, vil denne ikke lenger vises i listen.