Flere godkjennere for utbetaling

Du kan sette opp krav om flere godkjennere når du sender en utbetaling til bank via regnskapsgodkjente betalinger (RGB).

For å bruke dobbel godkjenning fra økonomisystemet må følgende være oppfylt:

  • Sett opp antall godkjennere i nettbanken
  • Sett opp krav om antall godkjennere fra økonomisystemet. Dette er en manuell oppgave, ta kontakt med support eller din regnskapsfører for å sende mail til Aritma.

NB! Alle brukere som skal betale/godkjenne betalingsbunten må ha betalingsrettigheter både i systemet og i nettbanken.

Når dobbel godkjenning er aktivert, og du oppretter en betalingsbunt, får du mulighet til å tildele den til en eller flere godkjennere.

cs. Flere godkjennere for utbetaling 1 um.png

Når en bruker har mottatt en bunt for godkjenning, vil vedkommende få opp et varsel i systemet. Bunten kan godkjennes ved å klikke direkte på varselet, ved å gå via Nøkkeltall og Godkjenninger, eller ved å gå via via Bank og Utbetalingsbunter

Godkjenne betaling i godkjenningsbildet

Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Godkjenninger. En forhåndsvisning av betalingenen vil vises til høyre, og du kan velge å godkjenne eller avvise den. Når du klikker på Godkjenn, får du også muligheten til å legge til en kommentar før du fullfører godkjenningen. Når betalingsbunten er godkjent av alle brukere, vil den bli sendt videre til banken.

cs. Flere godkjennere for utbetaling 2 um.png

 

Godkjenne betaling via utbetalingsbunter

Gå til Bank i venstremenyen og velg Utbetalingsbunter. Dersom en utbetalingsbunt krever godkjenning, vil dette indikeres med status Klar for godkjenning. Klikk på de tre kulepunktene, og velg Godkjenn for å godkjenne utbetalingen.

cs. Flere godkjennere for utbetaling 3 um.png