Disponere årsresultat

For å avslutte regnskapsåret skal du disponere årets resultat. Dette vil vanligvis være den siste bokføringen i årets regnskap. Hvis du er usikker på fremgangsmåten eller på kontobruk, anbefales det å kontakte revisor.

Disponering av overskudd

Her er et eksempel på hvordan overskuddet i regnskapet for 20xx kan disponeres. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Bilagsføring.

I vårt eksempel er overskuddet på kr 55 200 og vi vil overføre alt til egenkapitalen på konto 2050. Føringen blir som følger:

cs. Disponere årsresultat 1 um.png

Legg inn beskrivelse om ønskelig. Husk å lagre og bokføre.

Disponering av underskudd

Disponering av underskudd følger samme fremgangsmåte som nevnt over. Her tar vi utgangspunkt i et årsunderskudd på samme beløp, kr 55 200:

cs. Disponere årsresultat 2 um.png
Legg inn beskrivelse om ønskelig. Husk å lagre og bokføre.