Versjon 187

Dato for release: 22.02.2023

Årsavslutning 2022

  • Årsavslutning for 2022 er nå tilgjengelig i systemet, og kan aktiveres via markedsplassen. For aksjeselskap er det åpnet for å gjennomføre alle steg utenom innsending av næringsoppgave og skattemelding, mens for enkeltpersonsforetak er det nå klargjøring og avstemming før avslutning som er klar. Komplett årsavslutning med innsending av skattemelding og næringsoppgave vil være tilgjengelig 15.mars.

    Vi anbefaler å lese følgende artikler for en gjennomgang av hva som støttes av modulen for henholdsvis aksjeselskap og enkeltpersonsforetak.

Lønn

Regnskap

Betaling og kvittering MVA

  • Bilagsnummer for betaling blir nå lagret på linje for utbetalingsdato i meldingen
  • Fikset feil der kvittering fra skatteetaten forsvant når betaling ble registrert
  • Modal for å velge innbetalingsdato er nå også tilgjengelig for manuell godkjenning ved MVA til gode

  • Lagt inn egen scroll for føringer på bank- og regnskapssiden i bankavstemming, slik at man kan bla i disse uavhengig av hverandre.

  • Kun brukere med roller som kan godkjenne faktura vil nå bli synlig i listen over brukere som kan tildeles inngående faktura.

Justering aldersfordelt saldoliste kunde/leverandør

  • Kolonnen ikke forfalt vil inneholde faktura med forfallsdato til og med dagens dato, mens kolonne to vil endres fra 0-30 dager til 1-30 dager. Poster uten forfallsdato vil ta utgangspunkt i bilagsdato