Nyttig å vite om folketrygdens grunnbeløpet

Grunnbeløpet er nå oppdatert til 124 028 kr for 2024. Dette er det gjeldende grunnbeløpet fra 1. mai 2024 til 1. mai 2025.

Grunnbeløp er en forkortelse for Grunnbeløpet i folketrygden, og er utgangspunktet for å beregne mange av NAVs utbetalinger, deriblant trygd- og pensjon, samt uførepensjon.

I år oppdateres grunnbeløpet i systemet 25.06.2024. Ettersom grunnbeløpet blir fastsatt av Regjeringen med tilbakevirkende kraft, kan det oppstå et lite avvik mellom feriepenger under Lønnsmodulen og bokførte feriepenger i Regnskapsmodulen mellom fastsettelsesdatoen og 1. mai hvert år. Dette gjelder kun dersom selskapet har ansatte over 60 år og som tjener mer enn 6 G i året. Vær derfor oppmerksom på at feriepenger under Lønnsmodulen vil være korrekt, og bokført verdi må korrigeres.