Manuell tildeling av leverandørfaktura

Inngående fakturaer kan tildeles til andre brukere for godkjenning før de bokføres. Tildeling kan foregå på tre måter:


Manuell tildeling

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Leverandørfaktura

2. Gå til faktura som skal tildeles.

3. Klikk på pil ned og velg Tildel

Cs manuell tildeling av leverandørfaktura 1.jpg

4. Velg hvem fakturaen skal tildeles til. Den kan tildeles brukere, basert på en regel eller et team

5. Klikk på Tildel

Cs manuell tildeling av leverandørfaktura 2.jpg


Ved å senere gå til oversiktsbildet til Leverandørfaktura, kan du se hvilke fakturaer som er tildelt hvilke brukere, og hvilke fakturaer som er godkjent.