Årsavslutning 2022 enkeltpersonsforetak

Systemet sender inn årsoppgjøret som ikke-komplett for ENK. Dette betyr at du må fullføre innsendingen i skatteetaten sin portal. Ved å gjøre dette, får brukeren muligheten til å redigere data og/eller legge til manglende informasjon i portalen før endelig innsending.

 
Støttes for inntektsåret 2022: 

 • Skattemeldingen (Her mottar vi et utkast fra skatteetaten som brukes i innsending) 
 • Resultat og balanse 
 • Personinntekt 
 • Kundefordringer 
 • Skattemessige avskrivninger 
 • Eiendeler 
 • Fast eiendom 
 • Transportmidler 
 • Privat bruk av bil 
 • Overnatting og servering
 • Negativ saldo for saldogruppe A, C og D 
 • Gevinst og tapskonto E -> I 


Aktiviteter som ikke støttes for inntekståret 2022: 

 • Automatisk fordeling av næringsinntekt til ektefelle (Systemet gir informasjon om hvor mye som må legges inn manuelt i altinn på ektefelle) 
 • Lineære avskrivninger eiendeler 
 • Saldogruppe B
 • Det som tilsvarte næringsoppgave 2 i de gamle RF-skjemaene 
 • Samordning av personinntekt, felles driftsmidler 
 • Fremføring av negativ personinntekt fra tidligere år
 • Løyve for drosje og transport 
 • Landbruk 
 • Skog 
 • Kraft 
 • Reindrift