Årsavslutning 2022 aksjeselskap

For aksjeselskap er det kun mulig å sende inn næringsoppgave og skattemelding som «komplett». Det vil si at innsending er ferdig og ikke mulig å redigere i det den blir sendt fra systemet. 

Årsregnskapet sendes p.t som «ikke-komplett» og her må innsending fullføres i Altinn. 

Støttes for inntektsåret 2022: 

 • Årsregnskap med noter for små foretak 
 • Resultat og balanse 
 • Eiendeler 
 • Omløpsmidler (med unntak av biologiske omløpsmidler) 
 • Ytelse mellom aksjonær og selskap 
 • Egenkapitalavstemming 
 • Forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi 
 • Gevinst, tap, utbytte og formue av aksjer 
 • Bekreftelse av revisor 
 • Overnatting og servering 

 

Aktiviteter som ikke støttes for 2022: 

 • Aksjonærregisteroppgaven 
 • Automatisk innhenting av fjorårstall hvor det er aktuelt. Disse må i enkelte tilfeller legges inn manuelt i prosessen.  
 • Løyve for drosje og transport 
 • Konsernkonsolidering 
 • Fradrag i skatt for FoU 
 • Avvikende regnskapsår 
 • Avviklingsregnskap 
 • Mottatt og avgitt konsernbidrag  

 

Planlagt lansering våren 2023:

 • Formue av eiendommer