Versjon 222

Nye funksjoner og forbedringer


Regnskap

  • Det er nå mulig å korrigere bilag knyttet til utgående faktura dirkete i bilagsføring. Vær oppmerksom på at du ikke kan endre kundereskontro, beløp for reskontro eller total mva på bilaget.

 

Årsavslutning

  • Forhåndsfastsetting for AS er nå mulig. Kunder som skal avvikle driften kan sende inn skattemelding og næringsspesifikasjon til forhåndsfastsetting hos Skatteetaten ved å velge “Forhåndsfastsetting” i steg 5 og aktivere dette som et eget produkt fra markedsplassen i inneværende år.

 

Lønn

  • Grunnbeløp fra folketrygden (G) er nå oppdatert i systemet. Ny G er gjeldende fra 1. mai og er på kroner 124 028,00. Les mer

 

Salg

  • Det er lagt inn en knapp i purrebildet som gjør det mulig å eksportere et valgt utvalg i purrelister til Excel.