Versjon 202

 

Nye funksjoner og forbedringer

Dato for versjonslansering: 18.09.23


Regnskap

  • Ny funksjonalitet for å tapsføre en utgående faktura fra Åpne Poster
    Tap på kundefordringer kan nå registreres via en egen veiviser. Du kan sette opp koblinger mellom salgskonto/mva. til egen tapsføringskonto via avanserte innstillinger. Eventuelt kan du velge å ikke registrere noe i innstillingene. Da vil systemet som standard foreslå konto 7830, men dette kan overstyres.

  • Mulig å reversere salg av eiendel
    Dersom du ved en feil har opprettet faktura og solgt en eiendel i systemet, kan du nå velge å reversere dette. Ved å benytte denne funksjonen, lages det en kreditnota og status på eiendelen tilbakestilles.


  • Brukere med rollen Ledelsesinfo kan nå registrere og vedlikeholde budsjett

 

Salg