Tapsføring

Tap på kundefordringer kan registreres via egen veiviser.

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Åpne poster.

2. Velg aktuell post, klikk på de tre kulepunktene og velg Tapsføring

Tapsføring 1 UE.png

 

3. Angi årsak og dato for tapsføringen. Du kan også legge til beskrivelse om du ønsker. Feltet Årsak inneholder en liste med forhåndsdefinerte årsaker til at kundefordringen anses som tapt.

Tapsføring 2 UE.png

 

4. Angi hovedbokskonto som tapet skal føres mot. Systemet vil som standard foreslå konto 7830, men dette kan overstyres.

Tapsføring 3 UE.png

 

5. Legg til eventuelle vedlegg for å dokumentere tapet. Dette er valgfritt.

Tapsføring 4 UE.png

 

6. Se over oppsummeringen av hvordan tapsføringen blir bokført. Når du velger Fullfør vil tapet bokføres med eventuelle vedlegg du har lagt opp i veiviseren, og med årsak og beskrivelse i kolonnen Beskrivelse på bilagslinjen.

Tapsføring 5 UE.png

Tips! Du kan sette opp koblinger mellom salgskonto/mva. til egen tapsføringskonto via avanserte innstillinger.