Versjon 200

Dato for versjonslansering: 22. august 2023

 

Nye funksjoner og forbedringer


Regnskap
 • Bedre oversikt over tildelte og godkjente leverandørfakturaer
  I oversikten over behandlede leverandørfakturaer, fremkommer det nå et tydeligere skille mellom hvilke leverandørfakturaer som er tildelt, og hvilke som er både tildelt og godkjent. Du trenger dermed ikke å klikke deg inn på hver enkelt faktura for å se hvilke fakturaer som for eksempel er tildelt (og til hvem), men ikke godkjent.

Lønn
 • Skille mellom forhåndsvisning og utsendelse av lønnsslipp
  Tidligere var Send e-post/Forhåndsvisning samlet i samme knapp. Denne er nå delt opp som to separate valg.

 • Ekstra steg i oppstartsveiviseren for lønn for skattefrie foretak
  Hvis selskapet er registrert som skattefri organisasjon, vil det dukke opp et ekstra steg i oppstartsveiviseren for lønn. Dette steget vil forenkle rapportering i a-meldingen. For at dette steget skal dukke opp, må selskapet være angitt som forening eller stiftelse i systemets firmaoppsett, eller ha korrekt næringskode i Brønnøysundregistrene (systemet kjører et oppslag).

Salg
 • Utsette periodiseringsstart på en gjentakende faktura
  Ved aktivering av periodisering, ville fakturaen tidligere automatisk bli periodisert for fakturamåned og det antallet perioder fakturaen gjelder for. Du kan nå velge å utsette når periodiseringen skal gjelde fra.

 

 

Feilrettinger

 • Systemet viste feil frist for selskaper med månedlig mva-rapportering
  Feltet Frist for innsending under mva-melding, viste feil dato sammenlignet med Skatteetatens frister. Dette gjaldt selskaper med månedlig mva-rapportering. Feilen er nå rettet.

 • Automatisk bankavstemming kjørte dobbelt
  Enkelte brukere fikk feilmeldingen “Cannot overmatch items” ved korrigering av bilag eller i bankavstemming. Feilen er rettet.

 • Bankintegrasjon lot seg ikke aktivere hvis selskapet var registrert med fødselsnummer i firmaoppsettet
  Dette er nå løst.