Versjon 218


Nye funksjoner og forbedringer

 

Lønn

 • Nytt utseende på ansattkortet
  Nå kan du selv endre rekkefølgen på elementene på ansattkortet, og faste poster og trekk er slått sammen i bildet. Trekkmaler heter nå Maler for lønnsposter, og du kan lage dine egne maler som blir en samling faste poster og trekk som kan legges til på flere ansatte. Det er også lettere å se status på ansattes skattekort, ved at vi har fargekodet de meste kjente statusene fra Skatteetaten.

 

 • Ny metode for feriepenger
  Vi har forbedret visningen av feriepengebildet, noe som vil gjøre det lettere for deg å få bedre oversikt. Funksjonaliteten for trekk i lønn for ferie er også utvidet. Trekk i fastlønn for ferie vil som standard føres som to lønnsposter (månedslønn og trekk for alle feriedager) på nye selskaper (selskaper opprettes i systemet fra og med denne versjonen). Eksisterende selskaper som ønsker å føre trekk i lønn for ferie som to poster fremfor én, må endre dette under innstillinger. Se hvordan du endrer fra én til to poster.

 

Regnskap

 • Forbedringer rundt automatisk kobling av poster i bankavstemming
  Vi har forbedret logikken i oppsettet. Funksjonen Innstillinger for bankavstemming og Maks avvik i NOK er fjernet fra bildet. Overskriften er endret fra Kjør automatisk kobling av poster til Kjør automatisk kobling av poster basert på kriterier.

 • Forbedringer i kontoplan
  Valget Sett SAF-T kobling og årsavslutning er nå splittet i to ulike funksjoner: Sett SAF-T Koblinger og Sett kobling til årsavslutning.
 • Mulig å markere filer med Shift i innboks
  Hvis du setter hake for en fil i innboksen, deretter holder inne Shift og markerer en fil lenger nede, blir alle filene mellom disse to også markerte.

 

Årsavslutning

 • Varsel ved egenopprettede konti uten kobling i steg 3
  Hvis du har opprettet egne hovedbokskontoer og ikke koblet disse mot årsavslutning, vil du få en oversikt over disse i steget for avskrivninger og forskjeller (steg 3). Du vil få anledning til å sette koblingene direkte i denne oversikten.

 • Mulig å justere sats ved negativ saldo (enkeltpersonforetak)
  Du kan nå justere satsen for inntektsføring av negativ saldo på driftsmidler. Dette gjelder kun ENK.

 

Time

 • Mer informasjon i ordrereferanse i timeregistrering
  Når du velger ordre som timene skal føres mot, vil du, i tillegg til selve navnet på ordren, kunne se ordrenummer, hvilken kunde ordren er knyttet mot, og eventuelle kommentarer.

 

Feilrettinger

 • Feil i huskeliste-widget
  Noen brukere opplevde at innhold de hadde lagt til i widgeten huskeliste, forsvant. Feilen er nå rettet.