Redigere bilag uten kreditering

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Søk på bilag.

2. Klikk på de tre kulepunktene tilhørende bilagslinjen du ønsker å redigere, og velg Rediger bilagslinje uten kreditering.

Klikk på bildet for å forstørre

Cs rediger bilag uten kreditering 1.jpg

Følgende variabler kan redigeres uten å kreditere eller korrigere hele bilaget: beskrivelse, KID, bilagstype, prosjekt eller avdeling.

3. Utfør redigeringen og klikk på Lagre.

Cs rediger bilag uten kreditering 2.jpg

Vær oppmerksom på at denne endringen bare vil gjelde for den valgte linjen og ikke hele bilaget.