Versjon 215


Regnskap

 • Flere muligheter rundt flyt og tildeling av inngående faktura
  Vi har utvidet funksjonaliteten rundt automatisk tildeling av inngående faktura til godkjenning. Du kan nå tildele til ulike grupper av godkjennere basert på gitte betingelser.

 

 • Forbedringer ved utbetaling via Utestående
  Vi har lagt til felter for KID, fakturanummer og type i betalingsinformasjonen når du bruker funksjonen Betal beløp til leverandør eller ansatt eller Tilbakebetal beløp til kunde.

 

 • Ikke-synlige hovedbokskonti skjules nå fra Kontoplan
  Som standard vil ikke-synlige hovedbokskonti nå være skjult fra kontoplanen, men du kan velge å inkludere disse i visningen ved å sette hake for Vis skjulte konto

 

 • Varsel ved endring av kontonummer i Kontoplan
  Du kan, som tidligere, endre et kontonummer i kontoplanen så lenge kontonummeret du endrer til ikke allerede er tatt i bruk – men du vil nå få opp et varsel før du kan gå videre. Varselet vil fortelle deg at alle transaksjoner, også tilbake i tid, flyttes til nytt kontonummer.

 

 • Forbedret visning av Resultat og balanse per dimensjon
  Vi har lagt til en linje i oversikten som viser deg summer som ikke er tilknyttet en dimensjon. Du kan for eksempel se sum salgsinntekter som ikke er koblet mot et prosjekt eller en avdeling. Ved å klikke på linjen Uten prosjekt eller Uten avdeling, vil du få opp posteringer uten dette, og du kan lettere avstemme dimensjonsregnskap mot totalen.Salg

 • Ny veiviser for oppsett av purring og nytt oversiktsbilde
  Vi har gjort det lettere for deg å sette opp en plan for hvordan selskapet skal foreta purreprosessen mot kunder. Du vil bli tatt gjennom en veiviser hvor du tar stilling til om du kun ønsker å sende ut purringer, inkassovarsel i tillegg til purringer, eller kun inkassovarsel. Du kan også velge at systemet skal gi deg beskjed når det er på tide å sende utestående til inkasso, hvis du ikke allerede har integrasjon mot et inkassoselskap. Vi har også gjort litt endringer i oversiktsbildet til purrefunksjonen.

 

 • Ny rapport over solgte produkter
  Ved å gå til Rapporter og Salg, kan du nå hente ut rapporten Solgte produkter. Dette er en enkel rapport som viser solgte produkter innenfor en gitt periode. Rapporten inkluderer ikke kunder per produkt, men du kan se hvilke kunder som har kjøpt de aktuelle produktene ved å sveve musen over linjene før rapporten forhåndsvises eller eksporteres. Ved behov for detaljert informasjon om hvilke kunder som har kjøpt produktene, anbefaler vi å bruke funksjonen Uttrekk.

 

 

Lønn

 • Forbedring ved import av ansatte med arbeidsforhold (A07)
  Når du bestiller A07 arbeidsforhold kan du nå velge om det er inneværende eller forrige måned som skal hentes. Dette vil forhindre eventuelle feil i a-meldingen ved første lønnskjøring.

 

 

Feilrettinger

 • Viderefakturering tok ikke med riktig pris på varen
  Ved bruk av standardvare tok viderefaktureringsfunksjonen med seg prisen på selve produktet over til ordre, og ikke beløpet på varelinjen til den inngående fakturaen. Feilen er nå rettet.