Korrigere bilag fra bilagsregistrering

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Søk på bilag.

2. Klikk på de tre kulepunktene på linjen tilhørende bilaget som skal korrigeres. Klikk på Korriger bilag.

Cs korrigere bilag fra bilagsregistrering 1.jpg

3. Korriger bilaget via funksjonen Bilagsregistrering eller Leverandørfaktura – avhengig av hvordan bilaget ble bokført.

4. Trykk Lagre og bokfør etter korrigeringen. Systemet informerer deg om at det originale bilaget blir kreditert på samme dato som bilagsdatoen.

Cs korrigere bilag fra bilagsregistrering 2.jpg

5. Klikk Fortsett for å fullføre korrigeringen. 

Cs korrigere bilag fra bilagsregistrering 3.jpg

Merk at du ikke kan korrigere en utgående faktura, dette må gjøres via kreditnota.