Kreditere bilag

1. Velg Regnskap fra venstremenyen og klikk på Søk på bilag

2. Klikk på de tre kulepunktene på bilagslinjen som skal krediteres. Velg Krediter bilag.

Cs krediter bilag 1.jpg

 

3. Klikk Krediter for å bekrefte.

Cs krediter bilag 2.jpg

Vær oppmerksom på følgende:

  • Du kan ikke kreditere en utgående faktura, du må bruke en kreditnota.
  • Hvis du krediterer en leverandørfaktura, vil fakturaen bli sendt tilbake til det siste trinnet før bokføringen.
  • Dersom du har periodiserte bilag, vil de ha ulike bilagsnumre for hvert år. Dette skyldes at systemet tar det første ledige bilagsnummeret i serien for bilaget. Hvis du krediterer et periodisert bilag, vil alle bilagene som er knyttet til periodiseringen også bli kreditert. Her kan du lese mer om periodiseringer.