Flyt og tildeling av leverandørfaktura (video)

Du kan automatisere behandlingen av innkommende filer/fakturaer i ulik grad. Du kan for eksempel velge at filer i selskapets innboks automatisk skal opprettes som fakturaer, men at tildelingen skal skje manuelt. Du kan også velge at opprettede fakturaer automatisk skal tildeles til en eller flere brukere for godkjenning – basert på regler du lager.

I denne videoen (15 min.) viser vi deg hvordan du går frem for å sette opp en slik flyt. Klikk på CC-ikonet i videoavspilleren for å slå på teksting.