Disponere årsresultat

For å avslutte regnskapsåret skal du disponere årets resultat. Dette vil vanligvis vil være den siste bokføringen i årets regnskap. Hvis du er usikker på fremgangsmåten eller på kontobruk, anbefales det å kontakte revisor.

Disponering av overskudd

Her er et eksempel på hvordan overskuddet i regnskapet for 20xx kan disponeres. Overskuddet er på kr 55 200,10, og vi vil overføre alt til egenkapitalen på konto 2050. Føringen blir som følger:

cs. Disponere årsresultat 1 um.png

Disponering av underskudd.

Her tar vi utgangspunkt i et årsunderskudd på samme beløp, kr 55 200,10.

cs. Disponere årsresultat 2 um.png