Kreditere utgående faktura

  1. Gå til Salg i venstremenyen og velg aktuell aktiv faktura. Klikk på Krediter faktura i nedtrekksmenyen.

 CS.KreditereUtgaendeFaktura.UNI.1.png

  1. Finn aktuell faktura og klikk på de tre kulepunktene og Lag kreditnota for å opprette kreditnota direkte fra fakturaflyten.

CS.KreditereUtgaendeFaktura.UNI.2.png

  1. Gå til vinduet for rabatt og sum og rediger beløpet dersom du ønsker å delkreditere fakturaen. Du kan enten legge inn rabatt i prosent eller endre summen manuelt. Klikk på Krediter og send. Systemet vil nå bokføre krediteringen.

CS.KreditereUtgaendeFaktura.UNI.3.png

  1. Klikk på fanen Kreditert i fakturaoversikten for å se alle krediterte fakturaer. Her vil du se både originalfaktura og aktuell kreditnota.

CS.KreditereUtgaendeFaktura.UNI.4.png