Periodisering

Periodisering innebærer at du bokfører kostnader og inntekter i tilhørende regnskapsmessige periode. Du kan periodisere både fremover og bakover i tid.

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Bilagsføring. 

2. Før bilaget, og klikk på de tre kulepunktene. Klikk på Periodisering.

Cs periodisering 1.jpg

3. Legg inn Periode fra og Periode til. 

4. Klikk Lagre periodisering. 

Cs periodisering 2.jpg

Du kan periodisere kostnader og inntekter for inntil 10 år frem i tid. Du vil kunne se periodiseringsbilaget til tross for at de fremtidige regnskapsårene enda ikke er opprettet.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Når du periodiserer over flere år, vil bilagsnummeret variere fra år til år. Dette skyldes at systemet bruker det neste tilgjengelige bilagsnummeret for det aktuelle året. Du vil derfor ha ulike bilagsnumre for hvert år. Les mer om nummerserier i denne veiledningen.