Opprette nytt tilbud

1. Gå til Salg i venstremenyen og velg Tilbud. Klikk på Nytt Tilbud.

cs. Opprette nytt tilbud 1 um.png

2. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Registrer og velg Ny basert på dersom du ønsker å opprette et tilbud basert på et tidligere tilbud. Gå til vinduet for kunde og klikk i feltet Velg kunde for å søke opp eksisterende kunde. Klikk på forstørrelsesglasset i feltet for å få oversikt over alle eksisterende kunder.

cs. Opprette nytt tilbud 2 um.png

3. Klikk på Opprett ny kunde fra oversikten for å velge en kunde som ikke allerede eksisterer.

cs. Opprette nytt tilbud 3 um.png

5. Gå til varelinjen og klikk i feltet Velg produkt for å søke etter et eksisterende produkt. Klikk på forstørrelsesglasset i feltet for å få oversikt over alle eksisterende produkter. Klikk på Nytt produkt fra oversikten for å velge et produkt som ikke allerede eksisterer.

cs. Opprette nytt tilbud 4 um.png

6. Klikk i Fritekst-feltet for å legge til kommentarer synlige for valgte kunder, forhåndsvis tilbudet, og velg deretter mellom å lagre det som kladd eller registrere det for tildeling av et aktivt tilbudsnummer. Du kan også bruke kommentarikonet for å legge til interne notater.

cs. Opprette nytt tilbud 5 um.png


Les også: