Flyten mellom tilbud, ordre og faktura

Systemet lar deg flytte data mellom tilbud, ordre og faktura. Samtlige data vil følge med gjennom løpet, foruten følgende felter som er unike for hvert av registrene:

  • Gyldig til dato (kun i Tilbud)
  • Ordredato (kun i Ordre)
  • Forfallsdato og Purringer (kun i Faktura)

Når du oppretter et nytt tilbud, kan dette overføres direkte til en ordre eller faktura. Dette gjøres ved å klikke på nedtrekkslisten til høyre for Lagre endringer på et registrert tilbud, og velge Overfør til ordre eller Overfør til faktura.

cs. Flyten mellom tilbud, ordre og faktura 1 um.png

På samme måte kan du overføre en ordre direkte til faktura. Klikk på nedtrekkslisten til høyre for Lagre på en registrert ordre, og velg Lagre og overfør til faktura.

cs. Flyten mellom tilbud, ordre og faktura 2 um.png

Når du har valgt Overfør til faktura eller Lagre og overfør til faktura vil du få opp et dialogvindu. Sett hake ved de produktene som skal overføres til faktura, og velg Overfør

cs. Flyten mellom tilbud, ordre og faktura 3 um.png

Du vil deretter bli overført direkte til fakturaen, som du håndterer videre på vanlig måte.