Opprette egne lønnsarter

Du kan opprette egne lønnsarter hvis systemets standard lønnsarter ikke dekker selskapets behov.

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnsavregning

2. Klikk på Flere valg og velg Lønnsarter

cs.opprette egen lønnsart.um.1.png

3. Klikk på Flere valg og velg Ny lønnsart

cs.opprette egen lønnsart.um.2_1.png

 

Kopiere eksisterende lønnsart

1. Stå i den lønnsarten du ønsker å kopiere 

2. Klikk på Flere valg og velg Ny basert på

cs.opprette egen lønnsart.um.9.png

Den nye lønnsarten vil få navnet «Kopi av (eksisterende navn)». Navnet kan endres frem til lønnsarten tas i bruk.

Lønnsart og sats

1. Legg inn navn på lønnsarten.

2. Velg hvilken sats lønnsarten skal benytte ved registrering av lønnsposter:

 • Lønnsart: Systemet vil foreslå satsen som legges inn direkte på lønnsarten
 • Månedslønn: Satsen hentes fra feltet månedslønn på ansattkortet
 • Timelønn: Satsen hentes fra feltet timelønn på ansattkortet
 • Frisats: Satsen hentes fra feltet frisats på ansattkortet

cs.opprette egen lønnsart.um.3.png

NB! Legger du til et beløp i feltet Utbetalt i prosent av sats, vil systemet beregne sats + tillegg i prosent ved registrering av lønnsposter.

 

Behandling og Regnskapsinnstillinger

1. Velg Behandlingsregel for skattetrekk ved å klikke på nedtrekkslisten.

2. Sett hake dersom lønnsarten skal være med i grunnlag for  Feriepenger og/eller Arbeidsgiveravgift (Aga). 

3. Klikk på ikonet for søk for å velge hovedbokskonto som lønnsarten skal bokføres mot.

4. Sett hake ved Utbetales dersom lønnsarten skal være med i grunnlaget for utbetaling. Dersom haken er tatt bort kan du legge inn en Motkonto kredit.

cs.opprette egen lønnsart.um.4.png

 

A-meldingsinformasjon

De ulike typene opplysninger som skal innberettes:

 • Inntektstype: For eksempel Lønn, Fradrag, Forskuddstrekk
 • Fordel: For eksempel Kontantytelse, Naturalytelse eller Utgiftsgodtgjørelse
 • Beskrivelse: For eksempel Fastlønn, Timelønn, Feriepenger 

Noen kombinasjoner av inntektstyper, fordel og beskrivelse vil gjøre at feltet Tilleggsinformasjon pakke blir synlig.

cs.opprette egen lønnsart.um.5.png

NB! Det er kun lønnsarter som skal innberettes, som skal settes opp med A-meldingsinformasjon. Dersom du er usikker på oppsettet, må du kontrollere dette ved å se på veiledning til A-ordningen.

 

Innstillinger

 • Trekk i fastlønn for ferie: Sett hake dersom en lønnsart skal ha negativ post på lønnsavregningen for å utbetale feriepenger. 
 • Antall 0 til A-meldingen: Sett hake dersom en lønnsart ikke skal telle timer (ofte brukt hvis et tillegg skal legges på ved siden av timelønn).
 • Skjul på lønnsslipp: Sett hake hvis lønnsposten skal skjules på lønnsslippen. Dette kan kun benyttes på lønnsarter som ikke påvirker utbetalingen.
 • Systemets lønnsart: Lønnsarter som systemet benytter som standard til blant annet Skatt, feriepenger, forskudd og lignende. NB: Du kan kun legge på en lønnsart om gangen med hver av systemets lønnsarter.
 • Type lønnsart: Velg AGA refusjon/pensjon ved behov.
 • Standard lønnsart: Her vises det om lønnsarten er standard i systemet eller egendefinert. Hvis lønnsarten ligger uten kode betyr det at den ikke lenger blir vedlikeholdt av systemet. Dette skjer hvis en lønnsart er opprettet av bruker på selskapet selv, eller om brukeren har endret en Standard lønnsart. Det er ikke mulig å legge på igjen en slik kode.

cs.opprette egen lønnsart.um.6.png

 

Grenseverdi

 • Grenseverdi-type: Antall eller Beløp. Spesifiserer hvilket felt Grenseverdi gjelder, om det er antallet eller beløpet som skal passere grenseverdien.
 • Grenseverdi: Verdien som skal oppnås før en endring skal inntreffe.
 • Ny sats: Dersom det er satsen som skal endres når grenseverdien er oppnådd så fyller du inn ny sats her.
 • Ny lønnsart: Dersom det er lønnsarten som skal endres etter at grenseverdien er oppnådd så fyller du inn lønnsartnummeret til den nye lønnsarten her. 

  cs.opprette egen lønnsart.um.7.png

NB: Du vil få opp et varsel om at du ikke får lagre dersom ny sats eller lønnsart ikke er lagt inn når du satt på bruk av grenseverdi. Dette er for å forhindre at det oppstår splitt på samme lønnsart. 

 

Språk

Dersom du sender lønnsslipp på engelsk, i tillegg til norsk, kan du legge inn det engelske navnet på lønnsarten her. Dette vil være synlig på lønnslippen.

cs.opprette egen lønnsart.um.8.png