Lisensadministrator vs. selskapsadministrator

Systemet opererer med to ulike administratortyper, henholdsvis lisensadministrator og selskapsadministrator.

Lisensadministrator

En lisensadministrator er en bruker som er administrator på hele lisensen. Typisk vil et regnskapsbyrå ha flere kundeavtaler på sin hovedlisens. En slik administrator kan opprette nye kundeavtaler/selskaper, administrere eksisterende kundeavtaler/selskaper, samt aktivere påkrevd to-faktor for brukerne på lisensen. 

I tillegg kan en lisensadministrator gi seg selv administratortilgang på selskapsnivå på et spesifikt selskap.

Som lisensadministrator vil du få utvidet informasjon ved å gå til Min profil i toppmenyen og velge Lisensinformasjon. Her vil du kunne redigere lisensen og se en liste over eventuelle andre lisensadministratorer. Du kan også legge til flere lisensadministratorer. Her kan du lese mer om lisensinformasjon.

CS.Lisensadministrator.VS.Selskapsadministrator.UM1.png


Selskapsadministrator

En selskapsadministrator er en som er administrator på et spesifikt selskap. Vedkommende kan administrere alle systeminnstillinger, brukere (roller og tilganger) og utføre produktkjøp i markedsplassen for dette selskapet. En selskapsadministrator har ikke tilgang til utvidet lisensinformasjon, og kan dermed heller ikke utføre handlinger på lisensnivå.

For å se hvem som er selskapsadministrator går du til Innstillinger i toppmenyen og velger Brukere. I listevisningen til venstre vil en administratorrolle indikeres slik:

CS.Lisensadministrator.VS.Selskapsadministrator.UM2.png