Lisensinformasjon: Detaljer

Gå til Min profil i toppmenyen og velg Lisensinformasjon

CS.Lisensinfomasjon. UM.1.png

Under fanen Detaljer finner du følgende informasjon og kan utføre følgende handlinger (avhengig av tilgangsnivå):

Hovedselskap: Hovedselskap på lisensavtalen. Dette kan endres direkte i systemet.

Lisensavtalen: Klikk på "Se avtalen" for å se lisensavtalen i en ny fane.

Kontaktperson: Kontaktperson på lisensavtalen. Denne kan endres direkte i systemet.

Administratorer: Viser alle administratorer på selve lisensen. Bruk søkefeltet for å søke i listen. Merk at lisensadministrator ikke er det samme som rollen administrator på selskapsnivå.

Legg til administrator: Her kan du legge til en ny lisensadministrator. Dette valget er kun synlig for eksisterende administratorer.

Les også: