Aktiver to-faktor på selskapsnivå

1. Gå Min profil i toppmenyen og velg Lisensinformasjon

2. Gå til fanen Kundeavtaler

CS.Aktiver to faktor på selskapsnivå.UM.png


To-faktor på kundeavtale

Aktiver to-faktor på hele kundeavtalen ved å velge kundeavtalen i listen, klikke på de tre kulepunktene og deretter Tofaktor.

CS.Aktiver to faktor på selskapsnivå1.UM.png


To-faktor på selskap

Velg kundeavtalen som inneholder det spesifikke selskapet. Klikk på de tre kulepunktene og velg Tofaktor.

CS.Aktiver to faktor på selskapsnivå2.UM.png

To-faktor pålogging kan også aktiveres på brukernivå. Dette må gjøres av den enkelte bruker.