Opprette nytt selskap

1. Gå til Min profil i toppmenyen og velg Lisensinformasjon

2. Gå til fanen Kundeavtaler.

3. Velg aktuell kundeavtale selskapet skal opprettes på.

4. Klikk på Opprett selskap. 

CS.Opprette nyt selskap.UM_1.png

4. Det eneste obligatoriske feltet her er selskapsnavn, resterende informasjon kan fylles ut senere.

5. Klikk Neste

Cs.opprette nytt selskap. um 2.png

6. Velg hvilke produkter som skal aktiveres. Du må velge minst ett produkt. Øvrige produkter kan aktiveres senere ved behov. 

7. Klikk på Opprett selskap. 

Cs.opprette nytt selskap. um 3.png

Til slutt kan du velge om selskapet skal opprettes basert på en eksisterende malklient. Innstillinger og faste registerdata vil da kunne kopieres over til det nye selskapet.