Viderefakturering av lisens- og transaksjonskostnader: Bruk

Før du kan viderefakturere på vegne av ditt regnskapsbyrå, er det viktig at deres selskap/klient i systemet har korrekt oppsett for viderefakturering.

Deretter må du sjekke neste nummer i ordrerekken i salgsmodulen, slik at dette kan angis når ordregrunnlaget skal genereres.

Lag ordregrunnlag

1. Gå til Min profil i toppmenyen og velg Lisensinformasjon.

2. Klikk på Lag ordregrunnlag

CS.Lag.Ordregrunnlag.UM.png

3. Under ordrenummer angir du nå det neste ordrenummeret i rekken (som du hentet fra salgsmodulen). Det blir generert ett ordrenummer for hver kundeavtale. I feltet Periode angir du måneden du vil lage ordregrunnlag for. Ordredato er datoen som vil ligge i ordren når grunnlaget importeres. Du må også fylle ut Vår referanse.

CS,Ordegrunnlag.UM.png

4. Ordregrunnlaget som genereres er en Excel-fil som er tilpasser formatet til ordreimport i systemets Importsentral. Ved å filtrere på varenummer eller varenavn i filen, kan du enkelt fjerne de varene som eventuelt ikke skal viderefaktureres. Når grunnlaget er klart lagrer du filen.

Cs viderefakturering av lisens og transak 4.png


Importer ordregrunnlag

1. For å importere ordrene til ditt regnskapsbyrå i systemet, velger du byråets eget selskap/klient i nedtrekkslisten til venstre, går til Innstillinger i toppmenyen og velger Importsentral. Gå til Ordre og Importer. 

CS.Importer.Ordre.UM.png

2. Last opp ordregrunnlaget. I feltet Importer med status velger du Registrert. Hvis du velger status Kladd vil det ikke være mulig å samlefakturere ordrene. Husk å angi det samme datoformatet som brukes i ordregrunnlaget (dd.mm.yyyy).

CS.Importer.Ordre.UM1.png


Fakturer

Når ordrene er importert, kan du fakturere dem samlet til kunden ved å bruke Samlefaktura-funksjonen. Hvis du ønsker å fakturere for mer enn en måned, kan du laste opp flere ordregrunnlag og sende dem ut som én faktura per kunde. Klikk her for mer informasjon om samlefakturering.