Opprette og slette kundeavtale

Ved å strukturere selskaper i kundeavtaler styrer du hvordan lisens- og transaksjonskostnader for ett eller flere selskaper skal faktureres. 

En kundeavtale kan omfatte flere selskaper,  og brukere kan inviteres til disse selskapene og bare bli belastet én gang for hver tilgang de har, uansett hvor mange selskaper som er inkludert i avtalen. Hvis en bruker har tilgang til flere kundeavtaler, vil de imidlertid bli belastet for tilgangene per kundeavtale.


Opprette kundeavtale

1. Gå til Min profil i toppmenyen og velg Lisensinformasjon.

2. Gå til fanen Kundeavtaler og klikk på Ny kundeavtale. 

CS.Oppretteogslettekundeavtale.UM.4.png

3. Legg inn navn på kundeavtalen. 

4. Dersom du skal fakturere fra systemet, bør du legge inn kundenummeret som er likt reskontronummeret som dette selskapet/denne kunden har i din salgsmodul. Dette er nødvendig for å kunne viderefakturere lisens- og transaksjonskostnader fra systemet basert på ordregrunnlag.

CS.Opprette.Ny.Kundeavtale.UM.png

Når du oppretter en ny kundeavtale vil systemet automatisk ta deg videre til opprettelse av nytt selskap. Dersom du fullfører denne veiviseren vil selskapet automatisk opprettes i den nye kundeavtalen, men denne prosessen kan også avbrytes og fullføres på et senere tidspunkt. 


Slette kundeavtale

Klikk på de tre kulepunktene ved aktuell kundeavtale og velg Slett.

CS.Slette.Kundeavtale.UM.1.png

Merk at du ikke kan slette en kundeavtale dersom den inneholder selskaper.

Flytte selskaper mellom kundeavtaler

1. Velg en av kundeavtalene og klikk på de tre kulepunktene på det selskapet du ønsker å flytte. 

2. Velg mellom Flytt selskap eller Flytt selskap til ny kundeavtale

CS.Flytt.Selskap.UM.png

Dersom du velger Flytt selskap vil du få opp eksisterende lisenser å flytte selskapet til. 

CS.Slette.Kundeavtale.UM.3.png

Velger du Flytt selskap til ny kundeavtale opprettes en ny kundeavtale samtidig som du flytter selskapet. 

CS.Opprett.Ny.Kundeavtale.Flytt.UM.png