Versjon 164

Salg

Import av fakturahode

  • Bilag kan nå importeres som fakturahoder, slik at disse kan registreres i salgsmodulen. Se her for mer info. Merk at det vil være en transaksjonskostnad knyttet til import av faktura.

Hovedkontakt og deres referanse

  • Dersom det finnes en hovedkontakt på en kunde vil denne nå automatisk foreslås som deres referanse på tilbud, ordre og faktura. Se her for mer info.

Regnskap

Arbeidliste

  • Det er nå mulig å opprette arbeidsliste av filer i innboks, samt fra alle statuser i leverandørfakturaflyten. Se her for mer info.

Åpne poster: Forfalte poster

  • I åpne poster er det nå kommet et hurtigfilter for alle åpne poster som er forfalt.

Sum valutabeløp

  • I søk på bilag vil nå beløp i valuta summeres nederst i bildet.

Kreditnota til flyt

  • Dersom automatisk tildeling er aktivert vil nå kreditnota i EHF-format også tildeles automatisk.

Registrer betaling

  • Når bruker registrerer manuell betaling på leverandørfaktura vil systemet nå foreslå forfallsdato fra faktura som betalingsdato.

Generelt

Varsler og e-post

  • I første uken etter påske blir angi hvilke hendelser og godkjenninger bruker ønsker varsling på, og om bruker skal varsles i system og/eller via e-post, gjennom varslingsinnstillinger. Denne vil nås gjennom både brukerikonet og varslingsbjellen øverst til høyre på verktøyslinjen.