Bruk av dimensjoner

Som standard har systemet to dimensjoner: prosjekt og avdeling. I tillegg kan du legge til egendefinerte dimensjoner, som for eksempel lokasjon. 

Prosjekt er altså en dimensjon, mens spesifikke prosjekter, for eksempel "Bygging av skatepark" eller "Oppføring av lekeplass" kan sees på som kategorier eller subdimensjoner innenfor dimensjonen prosjekt. For å lære mer om hvordan du oppretter eller endrer kategorier innenfor eksisterende dimensjoner eller oppretter helt nye dimensjoner, kan du lese mer her. 

Dimensjoner kan brukes i regnskapssystemet på en rekke ulike måter. Du kan for eksempel knytte timer, fakturaer (både inngående og utgående) eller ansatte opp mot et spesifikt prosjekt eller en avdeling. Du kan også velge at det ikke skal være mulig å føre mot en gitt hovedbokskonto med mindre det er påført dimensjon.

Her kan du lese mer om bruken av dimensjoner innen de ulike modulene:

Regnskap

Sette påkrevde dimensjoner på en konto

Se resultatoversikt per dimensjon


Salg

Koble en inngående faktura mot dimensjon

Koble faktura, ordre eller tilbud mot dimensjon


Lønn

Legge inn dimensjon på en ansatt

Egendefinerte dimensjoner i lønnskjøring


Time


Fakturere timer til prosjekt