Bruk av Autobank og endring av selskapsstruktur

Ved fusjonering, flytting av selskap mellom økonomisystemer og lignende, kan det være nødvendig å gjøre endringer for å sikre at Autobank fortsetter å fungere. Når et selskap som allerede er registrert i systemet endrer opplysninger, vil dette påvirke eksisterende Autobank-avtale.

Hva du skal gjøre videre avhenger av hvilke endringer som er gjort, og om det er opprettet en ny klient / nytt selskap i systemet. 

NB: Det er i praksis mulig å endre organisasjonsnummer på en eksisterende klient, men merk at dette i utgangspunktet ikke anbefales.

Tilfelle 1: Nytt organisasjonsnummer i eksisterende klient

Hvis du endrer organisasjonsnummer, men beholder samme klient, trenger du ikke å gjøre flere endringer fra økonomisystemet. Det viktigste i denne situasjonen er å sørge for at nødvendige endringer på avtalen i nettbanken er gjort. Normalt sett vil banken sende bekreftelse på eventuelle endringer til Aritma, som vil utføre de nødvendige endringene for at du kan fortsette å bruke Autobank problemfritt. Hvis du likevel trenger hjelp, kan du opprette supportsak og oppgi både det gamle og det nye organisasjonsnummeret og kontonummeret i supportsaken.

Merk: Hvis kontonummeret også er endret, må du påse at dette er oppdatert i bankinnstillingene i systemet, og ta kontakt med support for å sikre at det nye kontonummeret blir lagt til hos Aritma på den nye avtalen. Oppgi selskapsnavn, samt gammelt og nytt organisasjonsnummer og kontonummer.

Tilfelle 2: Nytt organisasjonsnummer og ny klient

Hvis det fusjonerte selskapet er opprettet i en ny klient, må den tidligere avtalen deaktiveres hos Aritma. Sjekk først om nødvendige endringer er gjort i banken, og ta deretter kontakt med support. Oppgi selskapsnavn, gammelt organisasjonsnummer og kontonummer. Vi vil deretter hjelpe deg med å få den gamle avtalen deaktivert, slik at du kan opprette en ny avtale i den nye klienten. Prosessen for onboarding av Autobank vil følge den vanlige fremgangsmåten.

Tilfelle 3: Ny klient, men samme organisasjonsnummer og kontonummer

I noen tilfeller kan det være nødvendig å opprette et selskap på nytt i systemet, selv om organisasjonsnummer og kontonummer forblir uendret. I slike tilfeller trenger du ikke å gjøre endringer i banken, men Aritma må likevel deaktivere avtalen knyttet til den gamle klienten før du kan opprette en ny avtale i den nye klienten. Etter at avtalen er bestilt i økonomisystemet, er det ikke nødvendig å utføre trinnet i banken. Send følgende informasjon til vår support:

  • Selskapsnavn
  • Organisasjonsnummer
  • Kontonummer
  • Ny og gammel selskapsidentifikator, som du finner her når du er innlogget på selskapet:

cs. Bruk av Autobank og endring av selskapsstruktur 1 um.png


Tilfelle 4: Selskap er overført til Unimicro fra et tidligere økonomisystem (inkludert Unimicro V3)

Flere økonomisystemer bruker Autobank-integrasjon gjennom Aritma, inkludert Unimicro V3. Hvis selskapet skal over fra et tidligere økonomisystem som også brukte denne integrasjonen, vil Autobank ikke kunne aktiveres i det nye systemet før den gamle avtalen er deaktivert hos Aritma. Opprett supportsak og oppgi selskapsnavn, organisasjonsnummer og kontonummer for å få den gamle avtalen deaktivert. Når avtalen er avsluttet, vil onboarding av Autobank følge standard prosedyre. Det er også viktig å huske å foreta nødvendige endringer i banken ved bytte av økonomisystem.

Spesielt for tilfelle 3 og 4: Merk at det ikke er mulig å ha to aktive avtaler hos Aritma samtidig. Sørg derfor for at betalinger i det gamle selskapet/systemet er gjennomført før den gamle avtalen avsluttes.