Bankkontoer

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Bank for å administrere selskapets bankkontoer.

cs. Bankkontoer 1 um.png

Bankkonto må registreres her for å vises på utgående faktura, samt dersom selskapet benytter Autobank

Du ser en oversikt over hvilke bankkontoer som er registrert, tilhørende hovedbokskontoer og hvilke kontoer som er satt opp som standard drift/lønn/skatt. Merk at dersom korrekt bankkonto skal vises på blankett for utgående faktura, må kontoen være satt opp som Standard drift.

I kolonnen Kobling mot bank kan du se om kontoen er knyttet opp mot banken via Autobank. Hvis det eksisterer en kobling mot bank vil det vises en grønn hake. 

2. Klikk på Legg til ny bankkonto for å legge til en ny konto.

3. Fyll inn informasjon om navnet på kontoen, type konto (drift/lønn/skatt), kontonummer og hovedbokskonto. Systemet vil automatisk hente inn informasjon om banken og IBAN basert på kontonummeret du legger inn. Hvis du ikke velger en hovedbokskonto, vil systemet også velge dette automatisk. Som standard vil det bli valgt 1920 for driftskonto og 1950 for skattetrekkskonto.

4. Sett hake ved standard driftskonto/skattetrekkskonto dersom kontoen skal være standard drift eller skatt. 

5. Klikk på Lagre bankkonto, og deretter på Lagre innstillinger i vinduet for bankkontoer.

cs. Bankkontoer 2 um.png


Administrere eksisterende kontoer

Du kan også administrere eksisterende kontoer i oversikten ved å klikke på de tre kulepunktene tilhørende en konto. Her kan du velge Sett som standard drift/lønn/skatt, eventuelt fjerne den som standard drift/lønn/skatt.

Du kan også slette en konto, og koblingen mot hovedbokskontoen vil da bli fjernet. Hvis du sletter en bankkonto som har vært i bruk, vil den bli skjult fra listen og bankavstemmingen. Du kan gjenopprette kontoen ved å registrere det samme kontonummeret på nytt via valget Legg til ny bankkonto

cs. Bankkontoer 3 um.png