Widget: Likviditetsprognose

Likviditetsprognosen gir deg en oppdatert oversikt over bedriftens likviditet til enhver tid. Oversikten kan fremstilles tabellarisk eller som graf.

Cs Widget likviditetsprognose.png

Likviditetsprognosen gir deg informasjon om følgende felt:

  • Kunde: Viser kundefordringer basert på forfallsdato på fakturaene som er utstedt til kundene
  • Leverandør: Viser leverandører basert på forfallsdato på bokførte leverandørfakturaer. Forfalte leverandørfakturaer vises på dag 1 siden dette bør betales umiddelbart
  • Mva: Viser MVA hentet fra systemet basert på kjørte MVA-meldinger, og det er satt til standard forfallsdato på MVA-oppgjøret
  • Andre +: Her kan du selv legge til poster som du mener har innvirkning på bedriftens likviditet

Saldo hentes fra enten hovedbokskonto knyttet til konto for standard drift i bankinnstillinger, eller fra faktisk banksaldo dersom bankintegrasjon er tatt i bruk.