Versjon 207

Nye funksjoner og forbedringer


Regnskap

 • Enklere import av regnskapsdata
  Vår nye SAF-T import gjør det nå enkelt å importere grunnregistre og regnskapsdata fra andre systemer. Systemet veileder deg gjennom hele prosessen.

 

 

Lønn

 • Forbedringer på import av variable lønnsposter
  Du vil nå bli møtt med en mer oversiktlig logg etter import. Dette vil gjøre det enklere å lokalisere og korrigere eventuelle feil. Det er også mulig å slette en hel import hvis du har gjort feil.

 

Feilrettinger

 • Noen brukere fikk ikke redigert budsjett
  I enkelte tilfeller opplevde noen brukere problemer med redigering av budsjettposter. Feilen er nå rettet.

 • Noen brukere fikk ikke slettet betalinger
  Alle brukere som kan sende betalinger til bank skal også kunne slette betalinger, men noen opplevde problemer med å få slette betalinger. Dette er nå løst.