Versjon 204

Nye funksjoner og forbedringer

Lanseringsdato: 18.10.2023

Regnskap

 • Forbedret funksjonalitet for flyt og tildeling av innkommende faktura
  Du aktiverer nå automatisk opprettelse av filer, godkjenningsregler og automatisk tildeling av fakturaer fra samme visning, og du har flere valgmuligheter for å tilpasse graden av automatisering. Du kan f. eks. velge å kun aktivere automatisk opprettelse av filer, men tildele manuelt – eller automatisere hele tildelingsflyten. Du kan lage godkjenningsregler og tildele fakturaen til flere brukere. Alt dette gjøres ved å gå til punktet «Flyt og tildeling» under innstillinger i toppmenyen. NB: I løpet av høsten vil det bli mulig å legge inn betingelser og dermed lage flere godkjenningsregler. Frem til dette er på plass, vil vi ha en mellomfase med samme funksjon flere steder.

 • Navneendring på menypunkter
  Punktet «Flyt» under innstillinger i toppmenyen, har endret navn til «Automatisering». Per i dag er det fortsatt mulig å opprette automatisk tildeling av leverandørfaktura herfra, men dette, samt menypunktet «Godkjenningsregler», vil snart erstattes i sin helhet av menypunktet «Flyt og tildeling».

 • Utvidet funksjonalitet for brukere med rollen Forenklet fakturagodkjenning
  Disse brukerne har nå anledning til å tildele på nytt.

 • Flere dynamiske rapporter
  Rapportene Saldoliste Kunder og Saldobalanse Hovedbok er nå tilgjengelige i dynamisk rapportformat. Disse rapportene er markert med Ny bak navnet.

 

Salg

 • Bedre informasjon ved bruk av prisavtaler
  Du vil nå se et informasjonsikon helt til venstre i tabellen på et tilbud, en ordre eller en faktura når kunden og/eller produktet er berørt av en aktiv prisavtale. Ved å sveve musepekeren over dette ikonet, vil du se avtaleprisen og navnet på avtalen.

 

Feilrettinger

 • I funksjonen Søk på bilag manglet det bilagslinje som viste posteringer mot skjulte kontoer

 • Saldobalanse viste feil summering på 6-sifret konto. Balansekontoene summerte kun bevegelse, og ikke inngående balanse + bevegelse

 • Ved import av feriepenger manglet det forhåndsvisning av filen før import

 • Visningsfeil i Fravær: i ansattoversikten ble det vist brukte egenmeldinger hittil i år, og ikke de siste 12 måneder