Registrere timer for andre

1. Sørg for at den du skal registrere timer for er opprettet som person.

2. Gå til Timer og Personer. Velg så den aktuelle personen fra listen, og trykk på Rediger timer.

cs. Registrere timer for andre 1 um.png

3. Nå kan du føre og endre timeregistreringer på vegne av den angitte brukeren. Du kan også sende inn timer til godkjenning, og låse opp igjen tidligere innsendinger. Navnet til personen du fører for vil være synlig øverst til venstre i bildet.

cs. Registrere timer for andre 2 um.png