Nye timer i godkjent uke

Når du har godkjent en uke i timeregisteringsmodulen er denne uken låst for alle som du godkjenner for. 

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Personer. Klikk på personen som skal kunne endre timene sine. Klikk på Rediger timer.

Cs nye timer til godkjent uke 1.png

2. Gå til fanen Timeliste. Klikk på de tre kulepunktene i den aktuelle uken og klikk på Lås opp denne uken for redigering i nedtrekksmenyen. 

Cs nye timer til godkjent uke 2.png

Når uken er låst opp, kan personen redigere sine timer.