Nye timer i godkjent uke

Når du har godkjent en uke i timeregisteringsmodulen er denne uken låst for alle som du godkjenner for. 

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Personer. Klikk på personen som skal kunne endre timene sine. Klikk på Rediger timer.

cs. Nye timer i godkjent uke 1 um.png

2. Gå til fanen Timeliste. Klikk på de tre kulepunktene i den aktuelle uken og klikk på Lås opp denne uken for redigering i nedtrekksmenyen. 

cs. Nye timer i godkjent uke 2 um.png

Når uken er låst opp, kan personen redigere sine timer.