Opprette person til timeregistrering

Dersom en person skal opprettes til timeregistrering og timer skal overføres til lønn, må personen først opprettes i  ansattregisteret i lønn.

Hvis personen selv skal føre timer i timeregistreringsmodulen knyttet til sin bruker i systemet, vil personen opprettes automatisk første gang vedkommende bruker funksjonen. Man skal da ikke legge inn personen manuelt slik denne fremgangsmåten viser. 

Opprette person manuelt

1. Gå til Timer i venstremenyen. Klikk på Personer og Ny person. 

Cs Opprette person til timeregistrering 1.png

 

2. Legg inn Navn og knytt opp personen opp mot en ansatt fra ansattregisteret. Bruk søkefeltet for å bla gjennom ansatte i selskapet. Klikk deretter på Lagre for å administrere flere innstillinger på personen.

 

Cs opprette person til timereg 2.png

3. Klikk på Detaljer for å registrere følgende:

  • Stillingsmal: Stillingsmal som definerer hvor mange timer den ansatte skal jobbe per uke. Standard stillingsmal i systemet er 37,5 timer
  • Prosent: Den ansattes stillingsprosent
  • Firmanavn: Selskapet den ansatte jobber i
  • Beskrivelse: Beskrivelse av den ansattes arbeidstid
  • Startdato: Dato den ansatte skal begynne å registrere timer fra
  • Sluttdato: Eventuell sluttdato for den ansatte. Dette feltet er ikke påkrevd
  • Aktiv: Sett hake her dersom den ansatte skal være aktiv i timeregistreringsmodulen
  • Team: Her kan du knytte personen mot et team. Dette er kun aktuelt dersom det skal benyttes team for timegodkjenning

Cs opprette person til timereg 3.png

 

Tips! Du kan også administrere innstillingene på en eksisterende timebruker/person ved å klikke på aktuell person i listevisningen over personer. I tilfeller hvor timeregistrering skal brukes til lønn, og lønnsmottakeren sin timebruker ble automatisk opprettet, vil det for eksempel være nødvendig å koble denne timebrukeren/personen mot aktuell ansatt.