Stillingsmal

Stillingsmalen indikerer hvor mange timer den ansatte forventes å levere hver uke. Standard stillingsmal i systemet er 37,5 timer.

1. Du kan opprette ny stillingsmal ved å klikke på Timer i venstremenyen. Gå til Stillingsmal, og velg Ny stillingsmal

Cs stillingsmal 1.png

2. Skriv inn navn på stillingsmalen, og minutter per uke. Du kan også sette kryss for at minuttene skal inkludere lunsj.

Eksempel: 37,5 timer = 2250 minutter. Dette tilsvarer en standard arbeidsuke ekskludert lunsjpause på 30 minutter. Da er det ikke krysset av for Inkludert lunsj i stillingsmal.

Cs stillingsmal 2.png

For å slette en stillingsmal, velg Slett fra nedtrekksmenyen til høyre.